Åben i dag: 10 - 20

El Anatsui

El Anatsui

El Anatsui

At finde det smukke i det aflagte og kasserede kan i sandhed være en kunst i sig selv. En kunst, som ghanesiske kunstner El Anatsui (1944–) – udtalt [a-na-chwi] – har mestret i sine spraglende og majestætiske genbrugsværker. Med ganske ydmyge materialer, i form af metalkapsler, drivtømmer, dåser, og andet metalaffald, væver Anatsui fantastiske kunstværker sammen med sprudlende farver og fængslende billedsprog.

Metaltæpper og eksplosive farver

Blandt de mest ikoniske af Anatsuis værker er de pragtfulde vævede metaltæpper, som Anatsui kreerer ved at sy små metalstykker, bl.a. taget fra metalkapsler- og dåser, sammen ved hjælp at kobberwire. Tusindvis af metalstykker sættes på denne måde sammen i særlige mønstre med det endelige resultat et imponerende metaltæppe, som kan variere i størrelser mellem et par meter til at kunne drapere over en hel bygningsfacade. Mønstrene i tæpperne er ikke tilfældige og giver associationer til både traditionel afrikansk kunst og Eurocentrisk kunst.

Afrikansk kunst

El Anatsui selv er født og opvokset i Ghana, hvor han fik sin BA hos University of Science and Technology i Kumasi, Ghana. Han bor i Nigeria, hvor han her arbejder på at skabe sine kunstværker med håndkraft. Hans værker reflekterer hans etniske og kulturelle baggrund, hvor hans brug af aflagt materiale fra af kapitalismens efterladenskaber, drager paralleller til kolonialisme og postkolonialisme. Anatsuis kunst refererer til temaet ‘transformation’, hvori han følger materialets liv fra dets destruktion, transformation, og til sidst, regeneration i en refleksion af naturens gang og den spirituelle evighed. Som beskuer kan man selv se dikotomien i Anatsuis smukke værker og det ‘uskønne’ medium, som han benytter, i en kommentar på både forbrug og dets forhold til miljøet.

 

 

Værker af El Anatsui er udstillet her:

Sankt Johannes kirke


Socle du Monde Biennale 2021 er støttet af: