Åben i dag: 10 - 20

Vibeke Nørgaard Rønsbo

Vibeke Nørgaard Rønsbo

 

I fascinationen for konkret fysisk sanselighed af ’ting’ undersøger Vibeke Nørgaard Rønsbo med sine værker forundrings-potentialet i spændfeltet mellem identifikation og abstraktion. Værkerne konfronterer beskueren med sammenstødet mellem genkendelse og erindring på den ene side og på den anden side mødet med mutationer, som metaforiske kommentarer til verden. På Herning Højskole har Rønsbo udstillet hendes installationsværk, Tak for Kaffe (2016).

”Eksistentielle spørgsmål vedrørende vores tilknytning til steder, ting og til hinanden undersøges af Vibeke Nørgaard Rønsbo gennem et flerstrenget kunstnerisk formsprog, der søger at blotlægge identitetens komplekse tilblivelse og dens indlejring i den materielle kultur og det bevidstgjorte fællesmenneskelige. En humanistisk funderet kunst, der også peger på det ansvar vi alle bærer for vores fælles fremtid her på planeten.” – Citat Kunstskribent trine Rytter Andersen

 

Vibeke Nørgaard Rønsbo er en del af Socle du Monde’s Open Call, Danish Open.

 

Værker af Vibeke Nørgaard Rønsbo er udstillet her:

Herning Højskole


Socle du Monde Biennale 2021 er støttet af: